Homeopati

Inom homeopatin betraktas människan som en helhet, där kropp och själ samverkar och homeopathy1för att må bra behöver hela organismen vara i balans. Enligt homeopatins synsätt är sjukdom ett uttryck för en obalans eller rubbning hos individen. Är kroppens eget försvar tillräckligt starkt klarar organismen att återfå balansen och bli frisk på egen hand. Är däremot kroppens försvarsmekanism försvagad behövs yttre hjälp för att få igång läkeprocessen.

Homeopatisk behandling är baserad på samtal. Vid den första konsultationen är det viktigt att göra en noggrann genomgång av dina alla besvär och problem. Ju mer komplett bild jag kan få av dig, ju störra är möjligheten att mitt första val av läkemedel blir rätt.

Första konsultation tar ca. 2 timmar och efterföljande 1 timma.

När vår konsultation är färdig jobbar jag vidare med ditt fall och bestämmer vilken medicin du behöver. Denna skickas till dig inom kort. Medicinen är inkluderat i priset för behandlingen.

Homeopati bygger på läkeprincip, som tar hänsyn till hela människan. I stället för att behandla och bota symptom, stärker homeopaten individens eget försvar. Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen ”Simila similibus curentur”, vilket betyder ”liknande botar liknande”. Med det menas att varje substans som kan producera ett visst antal symptom hos en frisk människa också kan användas för att bota samma symptom hos en sjuk människa.bottlesandflowers

Ett exempel är kaffe, som hos många framkallar hjärtklappning och sömnlöshet. Inom homeopatin använder man sig bl.a. av kaffe i mikroskopiskt små mängder (Coffea) för att bota just sömnbesvär.