Coaching

Hälsa och livsstil

Coaching handlar om att växa och utvecklas. Coaching är inspirerande och roligt. Man blir fyllt av energi och ser nya möjligheter i livet.coaching1

Jag har inriktat min coaching på hälsa och livsstil, då det har varit mitt stora intresse hela livet. Du behöver inte jogga 2 mil varje dag för att vara hälsosam. Med coaching ska du få inspiration att ta hand om din kropp så båda du och den trivs. Du ska lära att bli uppmärksam på hur du mår bra, och vad som krävs. Med andra ord, lära att lyssna på och respekterar din kropp. Då kan du använda din tid på det du har lyst med, samtidig med att din kropp är glad.

Inom coaching menar man att klienten är fulkommen och kompetent, denna vet vad som är rätt för sig själv. Därför fungerar coaching så att jag ställer dig frågor, och du svarar. Det är bara du själv som vet vad som är rätt för dig. Vid att ställa de rätta frågorna hjälper jag dig att hitta de rätta svaren inom dig.

En session tar 45-60 min.

För att integrera det vi har arbetat med i en session blir det gett hemläxa, så du använder och förankrar det vi har pratat om.

Coaching kan ske via telefon eller träff. Vi bestämmer tillsammans hur ofta coachingen skal ske och hur lång tid den ska sträcka sig över.

Jag för anteckningar om mina klienter och har fullständig tystnadsplikt.